Faktory, které určují typ základu

Více informací o stavbě domku naleznete ZDE

Více informací o stavbě domku naleznete ZDE

Pro zakládání malých staveb je zásadní správné zvolení základu. Již v předchozím článku jsme si povídali o zděném základu pro malou stavbu. Dnes si povíme něco o tom, jaké faktory nám ovlivní typ základu, který zvolíme pro naši stavbu.

velikost stavby, patra

Velikost stavby je jedním z faktorů, který určuje typ a mohutnost založení. Na obrázku je znázorněný rozdíl mezi použitými základy u staveb různých velikostí. V dnešní době se setkáváme především se stavbami, jejichž základy jsou až přehnaně předimenzované. Proporce základů ve standardních základových poměrech by měly být ve správné proporci ke zbytku domu. Správný odhad proporce je však doménou spíše odborníků- architektů/ stavařů. U zděných staveb s více podlažími se již automaticky počítá s různými formami betonových základů. Nejčastěji se jedná o základové pásy, nebo základové patky. V extrémních případech při špatných základových poměrech lze použít například vyztužené betonové piloty, avšak to již značně přesahuje rámec problematiky této publikace.1

teplotní podmínky lokality

V oblastech, ve kterých pravidelně mrzne, betonové základy sahají až do nezámrzné hloubky. Ta se pohybuje kolem 1m pod povrchem země. Přesný rozměr záleží opět na konkrétní lokalitě. Základy se dělají takto hluboké hlavně proto, aby dům „nepodmrzl“. Zamrzne-li země pod betonovými základy, změní svůj objem a tím začně základy vytlačovat vzhůru. To může mít destruktivní vliv na nosné konstrukce. Omítky začnou praskat a po několika zimních sezónách dochází k nevratným poškozením stavebních konstrukcí.2

povětrnostní a sněhové podmínky lokality

U dimenzování staveb musí statik ve výpočtech zohlednit také zatížení větrem a sněhem. U staveb malých rozměrů, o kterých je tato kniha, nemusíme provádět žádné složité výpočty, ale zase bychom neměli tyto faktory lokality úplně ignorovat. Zatížení větrem velice důkladně prověří celkovou stabilitu stavební konstrukce. Je třeba, aby byl objekt zavětrován a nedocházelo tak k jeho deformaci. Za tímto účelem se ve stěnách uplatňují diagonální dřevěné, nebo i ocelové prvky- tzv. zavětrování. Více o zavětrování se dočtete v kapitole „stěny“. Zatížení sněhem naopak prověří únosnost stavebních konstrukcí. U staveb s velkými rozpony se při výpočtu velikosti nosných prvků postupuje podle tabulkových koeficientů dané lokality. Nasněží-li na střechu metr sněhu, je to již velice podstatná zátěž, se kterou by se při návrhu profilů a následné stavbě mělo počítat. Střešní profily můžeme například zvětšit z 4″ x 2″ na 6″ x 2″/ z 100mm x 50mm na 150mm x 50mm. U lokalit se sporadickou, nebo žádnou sněhovou nadílkou toto pochopitelně nemusíte vůbec řešit.

3

Chcete vědět více o stavbě domku? Nevíte si rady s dalšími stavebními postupy? Pak Vám pomůže naše kniha „Jak postavit malý dům“! Naleznete v ní četné množství fotografií a rad přímo z praxe. Koupit ji můžete přímo ZDE.

Chcete vědět více o stavbě domku? Nevíte si rady s dalšími stavebními postupy? Pak Vám pomůže naše kniha „Jak postavit malý dům“! Naleznete v ní četné množství fotografií a rad přímo z praxe. Koupit ji můžete přímo ZDE.

typ základové zeminy

Jedním z důležitých faktorů při zakládání domu je typ základových poměrů. V zásadě se rozlišují jednotlivé druhy zemin podle toho, jakou mají únosnost. Speciálním druhem základových poměrů je navážka, která není původním rostlým terénem a zavezená bývalá skládka. Oba tyto základové poměry mají jednu z nejnižších únosností. Situace se pak standardně řeší tak, že základ domu musí být tak hluboký, aby se opíral o pevné podloží pod těmito nespolehlivými vrstvami. Tento faktor platí především u staveb s více než jedním podlažím. Na obrázku jsou schématicky znázorněny délky základů u vícepodlažní jednoduché budovy. Z ilustrace vyplývá, že nejspolehlivějším podložím je skála, naopak pískové souvrství má jednu z nejnižších únosností.

4

materiálová dostupnost

Každá lokalita byla dříve jedinečná také tím, jakými materiály disponovala. To dnes již u větší části planety dávno neplatí. Stejně jako ostatní trhy i ten stavební se globalizuje a s tím přicházejí globální materiály a trendy, které se vymykají regionální tradici. Omezení při výběru stavebních materiálů do velké míry určovala charakter lokální zástavby, který se s postupnou globalizací a množstvím nových možností vytrácí. V odlehlých a Bohem zapomenutých oblastech však tato stará pravidla platí i nadále. Místo betonu lze dům založit na kamenných základech a místo asfaltové, nebo plechové krytiny lze použít štípaný šindel. Stejně tak je tomu i s ostatními částmi chatky. Stavění z přírodních materiálů se z dřívější nutnosti stavebníka poprat se s omezenými možnostmi přehouplo do rozměru protestu a ignorace nových materiálů a možností. Není neobvyklé, že na jedné lokalitě vedle sebe stojí moderní dům z high-techových materiálů a jakýsi retro-srub s hliněnými omítkami a slámovou izolací.

svažitost pozemku

5

Založení na základových kůlech. Jedná se o elegantní způsob založení, u kterého je nutné zajistit dostatečné zavětrování kůlů, aby se stavba „nesesunula“.

6

Srovnání svahu do roviny a zajištění opěrnou zídkou. Pomocí přebytečné zeminy lze vytvořit plochu pro terasu. Násyp je nutné spojit s rostlou zeminou zuby.

7

Jiný způsob srovnání svahu do roviny s opěrnou zídkou pod stavbou.

8

Základové kůly lze zkombinovat s pevným základem, který zajistí důkladnější ukotvení chatky k zemi.

Nevíte si rady se stavbou domu? Potřebujete vědět více o základech pro jeho stavbu? Pak Vám zajisté pomůže naše kniha „Jak postavit malý dům“. Dozvíte se v ní, jak postupovat krok za krokem od založení stavby až po střechu a napojení přípojek.

jak postavit malý dům

 

Zatím bez komentářů. Buďte první!

Napsat komentář