Domy bez stavebního povolení

domy-bez-stavebního-povolení

Rádi byste si pořídili menší stavbu, ale nechcete zařizovat stavební povolení a absolvovat tahanice se stavebním úřadem? Málokdo ví, že u mnoha staveb není potřeba stavební povolení, ale jen tzv. ohlášení (podle § 105 stavebního zákona). Ještě méně z nás však ví, že lze postavit stavbu pro bydlení či rodinnou rekreaci ZCELA bez stavebního povolení či ohlášky. V tomto článku se dozvíte za jakých podmínek je to možné. Zároveň Vám nabídneme inspiraci.

Platná legislativa

Zákon č. 183/2006 Sb., neboli Zákon o územním plánování a stavebním řádu, známější jako stavební zákon povoluje určité stavby bez nutnosti stavebního povolení či ohlášení stavebnímu úřadu. Zákon se při stavbě domu bez stavebního povolení nemusí vůbec obcházet, stejně tak při stavbě domu bez ohlášení. V tomto článku se zaměříme hlavně na obytné a rekreační stavby, které se nemusí hlásit. Vysvětlíme také rozdíl mezi povolením a ohlášením.

Stavební povolení vs. ohlášení

Při ohlášení se postupuje obdobně jako při žádosti o stavební povolení.. Na rozdíl od stavebního povolení při ohlášení sdělujeme méně informací. Dokládáme vlastnictví, územní rozhodnutí, projektovou dokumentaci, souhlasy osob s vlastnickými právy či věcnými břemeny (například služebnost cesty, právo na svod dešťové vody ad.). Je-li ohlášení v souladu s požadavky stavebního úřadu, vydá úřad do 30 dnů souhlas k provedení ohlášeného stavebního záměru (dle § 106, odst. 1)…

Stavební povolení je oproti ohlášení podmíněno plánem kontrolních prohlídek stavby, závaznými stanovisky orgánů, vedením stavebního deníku, stanoviskem vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem atd. (§ 110). Navíc musí být projektová dokumentace vyhotovena projektantem.

Ohlašují se (mimo jiné, pozn. aut.) stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci do 150 m2 celkové zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.

§ 104  zákona č. 183/2006 Sb.

Z výše uvedené citace vidíte, že stavbu běžného rodinného domu lze jen ohlásit.

Co lze postavit bez stavebního povolení a ohlášení?

Krokve jsou již na svých místech

Domy bez stavebního povolení lze postavit snadnou legální cestou a není to nijak složité.

Dle ustanovení paragrafu 103 odst. 1 platí, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžaduje

…stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci… …je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

§ 105, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.

Zároveň lze bez ohlášení provést terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2. Je to ale možné pouze pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací nebo veřejným prostranstvím a pokud nejde o nakládání s odpady. (§ 80, odst. 3) Rovněž nemusíte hlásit oplocení. (§ 103, odst. 1 e).

Udržovací práce se taky hlásit nemusí, nezasahují-li do nosné konstrukce, nezhorší-li požární bezečnost, nejde-li o kulturní památku atd. (§ 103, odst. 1 d).

Máte-li s touto problematikou své zkušenosti, můžete nám poslat Vaše poznatky na email info@zivotbeznakladu.cz a my informace na této stránce rádi aktualizujeme pro ostatní. Předem velice děkujeme!

Pozor, pozor!

Z výše citovaného zákona nemusí být každému jasná důležitá podmínka pro možnost umístění stavby do 25 m2  na Váš stavební pozemek. Důležité je slovo „stavební“ a stejně důležité je to, aby na daném pozemku již stál rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci. Z toho vyplývá, že například na louku nebo do sadu jen tak umístit stavbu do 25 m2  nelze. Alespoň né na základě litery tohoto zákona.

Výhody stavby bez stavebního povolení nebo ohlášení

Jednoznačnou výhodou stavění domu bez stavebního povolení je to, že nemusíte žádat o stavební povolení či stavbu ohlašovat, nepotřebujete tedy čekat na rozhodnutí stavebního úřadu.. Nemusíte zařizovat dokumenty potřebné k žádání o rozhodnutí stavebního úřadu, rozhodně si ale ověřte věcná práva k pozemku (vlastnická práva a věcná břemena), taktéž musíte o stavebním záměru obeznámit přímo dotčené osoby.

V každém případě se dříve, než uděláte první reálné kroky ke stavbě bez nutnosti stavebního povolení (koupě pozemku, shánění projektové dokumentace apod.) informujte na Vašem stavebním úřadě, zda jsou Vašemu záměru nakloněni a zda Vám nebudou stát v cestě.

Nemusíte vyhotovovat a předkládat projektovou dokumentaci, respektive shánět a platit projektanta, aby ji za Vás udělal. Nějakou dokumentaci ke zdařilé stavbě potřebovat budete, můžete proto využít naše publikace Jak postavit malý dům, nebo Stavba domu svépomocí, ve kterých naleznete postupy potřebné k výstavbě domu či chaty dle Vašich představ.

jak-postavit-dum-za-malo-penez

Nevýhodou stavby se stavebním povolením nebo ohlášením je časová tíseň. Při ohlášení stavby musíte stavby provést do 2 let. Tato starost Vám při stavbě bez stavebního povolení či ohlášení odpadá. Rovněž nemusíte vést stavební deník jako při stavbě se stavebním povolením.

Stavby bez stavebního povolení a ohlášení se nekolaudují. (§ 119, odst. 1)

Chaty bez stavebního povolení či ohlášení

Stavební zákon 183/2006 Sb.,

stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderná zařízení

Výše citované odstavce stavebního zákona nám umožňují postavit poměrně širokou škálu domů bez stavebního povolení. Ty mohou sloužit pro rekreaci. Problém nastává u termínů obytné a pobytové místnosi, hygienické zařízení a vytápění a jejich výkladu. V České Republice obecně chybí legislativa, která by se zabývala typologií chat. Například minimální výška obytné místnoti je 2,3 m. Budete-li mít tedy chatu se světlou výškou místností menší než 2,3 m nebude se jednat o obytnou a pobytovou místnost. V zákoně také nejsou blíže specifikované termíny hygienické zařízení a vytápění. Platí to také pro chemické záchody a nebo pro suchý záchod? Je elektrický přímotop vytápění?

Máte-li s touto problematikou své zkušenosti, můžete nám poslat Vaše poznatky na email info@zivotbeznakladu.cz a my informace na této stránce rádi aktualizujeme pro ostatní. Předem velice děkujeme!

Maximální výška objektu  5 m by se mohla zdát limitní pro jedno podlaží, dá se ovšem využít skromné patro na spaní nebo třeba loftová postel (taktéž v naší knize). Na našem webu můžete zakoupit projekt takové chaty již od 890 Kč.

konstrukce-strechy-chaty

Tak například Bětka je z našich chatek nejdostupnější a snadno zhotovitelná (odhadovaná cena výstavby svépomocí je 35 000 Kč). Luisa poskytuje plný komfort dvěma obyvatelům o ploše místností pouze 14,5 m2,.. Jana se stejnou rozlohou s vybavením má díky využití podstřešního prostoru oddělenou ložnici od pokoje, podobně jako Bára. Všechny chatky mají prostornou terasu a samozřejmě jsou navrženy na stavbu svépomocí bez stavebního povolení či ohlášení.

Ve fantazii se rozhodně meze nekladou a Vy si můžete navrhnout chatku, jak budete chtít. Pomocnou rukou Vám přitom můžou být naše knihy Dřevostavba svépomocí, Stavba domu svépomocí a Mini domy.

Projekt tohoto domku ZDE

Projekt tohoto domku ZDE

 

 

 

 Domy bez stavebního povolení či ohlášení

Jak je ve stavebním zákoně psáno, stavební povolení nebo ohlášení nevyžadují určité stavby nejen pro rekreaci, ale i pro trvalé bydlení. Kritéria jsou stejná jako u chatek. Naše domy Jana i Bára mají dva pokoje, kuchyň a koupelnu s WC, jsou vybaveny kamny a jsou tepelně izolovány. Není tedy důvod, proč v nich nepobývat dlouhodobě. Přitom mají  pouze kolem 15 m2 zastavěné plochy (bez terasy).

Výrobky plnící funkci stavby

Dle ustanovení paragrafu 103 odst. 1 písm. e) bodu 16. platí, že:

stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně.

Do této kategorie spadají prefabrikované domy, mobilheimy, ale i třeba maringotky.

Minimod-modular-mobile-home-by-MAPA-Architects_dezeen_ss5

Výrobou prefabrikovaných domů se dnes zabývá nejeden podnikatel. Většinou se jedná o konstrukce na bázi dřevostaveb, ale lze se setkat také s návrhy pracujícími s klasickými přepravními kontejnery. Dům si objednáte, přivezou Vám jej, a pokud ho nespojíte pevně se zemí, nemusíte řešit stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Více zde.

Lily-Duvalls-Tiny-House-Exterior

Stejně tak to funguje s domy na kolech. Dům je postaven na nápravě, kterou jako návěs zapřáhnete a odvezete si bydlení, kam jen budete chtít. Nejrozšířenější název proto tento výrobek je mobilheim. Pořizovací cena začíná na 100 000 Kč. Více zde.

O pojídném domě postaveném svépomocí ze zpívá v této písničce:

Plovoucí domy, hausbóty

Martin Rajniš ve své knize 25 000 dnů vzpomínek píše článek Postavte si plovoucí dům za 300 000 o svém projektu domu, který staví na inundačním (tedy záplavovém) území. Dům prezentuje jako plovoucí objekt připravený na spuštění na vodu. Staví tedy na velmi levném pozemku bez stavebního povolení. Dům není pevně spojený s pozemkem, stojí na barelech, které ho v případě povodně nadnáší. Musí být kotven a chráněn před plovoucími povodní nesenými předměty.

plující-dům

V centru Prahy u Císařské louky (tzv. Cindy) funguje systém, který také obchází nutnost stavební povolení. Místo parcely si pořídíte parkovací místo na hausbót (10 x 20 m, musíte přitom býtčlenem klubu), hausbót si poté ukotvíte u břehu. Z právního hlediska na něj není nahlíženo jako na obytnou stavbu, ale na zakotvený dopravní prostředek. Více k tématu ybydelní na vodě naleznete zde.cindy_hausboty

Na co si dát pozor…

Možnost stavby domu bez stavebního povolení či ohlášení se nevztahuje na kulturní památky, budovy v památkové rezervaci, ochranném pásmu kulturní památky atd. (§ 79 odst. 3, s odkazem na zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Rovněž nelze bez ohlášení provádět terénní úpravy v archeologicky významných lokalitách.

Pokud se Vám tento článek líbil, nezapomeňte ho sdílet se svými přáteli, aby tak jako vy měli konečně navrch a trochu větší přehled v tématice „stavební povolení, úřady a co se smí a nesmí“, třeba až na to přijde u piva zase řeč.. :-)

Počet komentářů: 107

 1. pavel 17.2.2017 at 17:42 #

  Takze pokud mam mobilni chatku ktera ma 15m2 na pozemku ktery je vedeny jako ovocny sad, tak to neni spravne a mam ji vlastne na cerno? Co v takovem pripade lze udelat..? Dekuji..

  Odpovědět

  • Vojtěch Valda 20.3.2017 at 13:39 #

   Mobilní chatka by neměla být žádný problém.

   Odpovědět

  • jan 21.7.2017 at 17:07 #

   pokud jde o stavbu docasnou tak ano
   jinak vzdy dle…uzemne planovaci dokumentace…
   ta predchazi stavebnimu povoleni

   Odpovědět

 2. Jan Regent 18.2.2017 at 13:07 #

  Dobry den. Mame pozemek zarazeny jako „trvaly travni porost“.
  Ktere Vase stavby by se tam daly umistit? Mobilheim na kolach asi bez problemu? Kontejner nebo drevostavba do 25m2 na patkach by prosel?

  Moc dekuji

  Odpovědět

  • Vojtěch Valda 20.3.2017 at 13:39 #

   Dobrý den,
   mobilheim by měl projít bez problému, ohledně dřevostavby do 25m2 si nejsem jistý, jelikož záleží nejenom na užitném typu parcely.
   Na vašem stavebním úřadě by vás měli dostatečně informovat, proto doporučuji abyste se otočili přímo na ně.
   s pozdravem!

   Odpovědět

  • jan 21.7.2017 at 17:05 #

   je v souladu s územně plánovací dokumentací…viz citace zakona
   bud to rika uzemni plan (UP) coz uz vetsinou obce maji
   nebo
   to znamena vzdy musite mit uzemni rozhodnuti (UR)
   souhlas obce a stavebniho uradu (rekne dotcene organy)
   co se na pozemku muze dit…pak muze nastat situace
   ze nemusite zadat o SP ci OHL

   Odpovědět

  • antony 19.7.2018 at 18:40 #

   slovo mobilheim ceska legislativa nezna, spada do kategorie obytny prives, takze se na nej vztahuje silnicni zakon a ten hovori ze si muzete na svem pozemnu postavit jakekoliv vozidlo, ale jste mimo jine povinni zamezit uniku provoznich kapalin, a jelikoz tento prives ,,v zahranici nazyvan mobilheim,, tak pokud mate jakykoliv pozemek tak odstavte, netyka se rezervavi,

   Odpovědět

   • aleš 10.9.2020 at 23:10 #

    je s podivem že tu píší odpovědi na dané otázky lidé kteří evidentně nečetli poslední znění stavebního zákona,např.ve zkratce stavbou se rozumí výrobek a nezáleží při tom jaký byl použit materiál,klidně papír nebo sláma.takže i psí bouda,také samosřejmě i mobilhejm ,neřeší se tam jestli má základy nebo podezdívku nebo to stojí jen na cihlách nebo kolech,pokud to není vozidlo ve smyslu zák.o pozemních komunikacích,další zavádějící výraz je tzv.ohlášení protože potřebujete mít skoro stejné podklady a vyjádření jako u staveb..povolení,tedy to pro Vás nejhůře sehnatelné takže pakárna ,takže vlastně na vše
    je potřeba st,povolení,nebo ohlášení.zedníci když si přivezou stav.bunku na Vaší parcelu a stavbu musí mít na ní stavební povolení aby ji tam mohli i když dočasně postavit,tak asi takhle

    Odpovědět

 3. Vašek 11.5.2017 at 10:35 #

  Dobrý den,

  Máme koupenou chatu i s vlastním pozemkem.
  Zastavěná plocha je 50 m. 1 patro bychom rádi vytáhli na dva piloty, což tuto plochu protáhne o dalších 40 m.
  Musíme na toto mít stavební ohlášku?
  Se sousedi jsme domluveni a souhlasí.
  Děkuji za odpověd

  Odpovědět

  • Vojtěch Valda 9.9.2017 at 21:51 #

   Dobrý den,
   ve Vašem případě bych se raději obrátil s dotazem na příslušný stavební úřad.

   Odpovědět

 4. Lukáš 10.7.2017 at 11:31 #

  stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky …..na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, – znamená to že pokud na pozemku ještě nemám rekreační stavbu(nebo dům), nemůžu si tam postavit stavbu do 25m2 ?

  Odpovědět

 5. Pavel 19.7.2017 at 19:55 #

  Dobrý den,
  pokud se teda rozhodnu postavit chatku v zahrádkářské kolonii, velikost chatky do 25m2 včetně verandy a vstupu a výška okolo 2,5m, nemusím tedy úřadům nic ohlašovat a mohu začít stavět ?

  Odpovědět

 6. jan 21.7.2017 at 17:04 #

  je v souladu s územně plánovací dokumentací…viz citace zakona
  bud to rika uzemni plan (UP) coz uz vetsinou obce maji
  nebo
  to znamena vzdy musite mit uzemni rozhodnuti (UR)
  souhlas obce a stavebniho uradu (rekne dotcene organy)
  co se na pozemku muze dit…pak muze nastat situace
  ze nemusite zadat o SP ci OHL

  Odpovědět

 7. Martin 2.8.2017 at 14:33 #

  dobrý den, na pozemku 450m2, který je v ochranném pásmu u lesa, bych chtěl umístit nějakou chatku, podle živ prostredi, nelze umístit žádnou stavbu. můžu tam umístit něco dočasného z vaší nabídky, na co se tato regulace živ. prostředí nevztahuje? děkuji

  Odpovědět

  • Vojtěch Valda 17.10.2018 at 7:35 #

   Záleží čemu říkáte „dočasné“ a čemu říkáte „stavba“.
   Uvěří-li Vám na životním prostředí, že je Vaše maringotka/ stavební buňka/ chatka dočasným útočištěm, neměl by být problém.

   Odpovědět

 8. Vendula Svobodova 6.8.2017 at 14:31 #

  Dobry den, jsem majitelkou zahrady o vymere 10 x 40 m s pripojkami elekt. a vody na pozemku.
  Mam v planu privest mobilheim o rozmeru 3 x 9 m, a postavit nad nim strechu s pristreskem o tozmeru 5,5 x 13m. Je vhodnym resenim odpad vyreseny 2 skruzemi do zeme a odvozem fekal.vozem ?Vse k letmimu bydleni.Staci k tomuto uskutecneni pouze ohlaska na obec.urad? Je nutna ohlaska na fin. ci jiny urad o zastaveni plochy ?Dekuji za odpoved

  Odpovědět

 9. Jan Ptáček 6.8.2017 at 16:11 #

  Vaše citace z §103 je zkrácená, pokračuje to …jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění….

  Není mi tedy jasné jak je možné takovou definici použít na cokoliv k bydlení. Myšlenka jako takové se mi velmi líbí, ale nějak nevidím v zákoně žádnou mezeru ani pro stavby do 25m2 – můžete to nějak osvětlit?

  Odpovědět

  • Anna Slavíková 22.2.2018 at 12:49 #

   zdá se, že již tady nikdo nic neosvětluje.. a pokud si na svém pozemku, kde není žádná jiná stavba postavím malý dům do 25 m2 dle jejich návodu… tak
   1. stejně porušuji zákon
   2. v tomto domě nesmí být koupelna a WC – tedy opět porušuji zákon…
   Zdá se, že tato návodná stránka jaksi nezapadá do našeho legislativního prostředí a dokonce bych řekla, že je hodně matoucí.

   Odpovědět

   • aleš 10.9.2020 at 23:18 #

    dobrý den,je nejen matoucí ,ale je to čirý blábol protože na vše je dnes potřeba st.povolení,nebo ohlášení,coš je to samé

    Odpovědět

  • Petr Barančík 2.10.2018 at 8:10 #

   Dobrý den. Dostal jste se někde jinde k odpovědi na tyto otázky? Zde je bohužel nevidím.. Též se chystám ke stavbě do 25 m2 , bez nutnosti SP či ohlášky.. Za případné reakce předem děkuji. petrbarancik@seznam.cz

   Odpovědět

 10. Irena 15.8.2017 at 16:26 #

  Dobrý den máme zahradu a na ní jsou stare chlívky. Chlivky Cca4x8 m. Z těch chlívků by jsme chtěli udělat obytné prostory a přistavět k tomu těch 25 m3 na které nemusí být ani ohláška. Můžeme to tak udělat? Bez ohlášení? děkuji za odpověď.

  Odpovědět

  • Jarkomír Král 17.10.2018 at 7:38 #

   Dobrý den,
   z takto obecných informací nemohu dělat žádné relevantní názory. Omluvám se.

   Odpovědět

  • Jenda 13.11.2019 at 14:02 #

   Pokud je provozně propojíte, tzn uděláte mezi starou a novou částí dveře, průchod apod. tak se jedná o změnu stavby – přístavbu a zvětšujete tak půdorys stavby stávající. Budete to muset ohlásit a zřejmě i nějaký územní souhlas bude potřeba.

   Odpovědět

 11. Martin 20.8.2017 at 22:44 #

  Dobry den,
  chtel bych se zeptat, jestli je mkzne na pozemku vystavit bez stavebniho povoleni a ohlaseni pouze jednu stavbu nebo mohu i vice. Predem dekuji za odpoved.

  Zaroven by me zajimala odpoved na dotaz pana Ptacka.
  Vaše citace z §103 je zkrácená, pokračuje to …jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění….

  Predem dekuji

  Odpovědět

  • Petr 15.2.2019 at 14:15 #

   Též čekám na odpověď. Stavbu „dle tohoto návodu“ jsem již započal,a jak je výše zmíněno,na sú jsem narazil!

   Odpovědět

 12. Dagmar Kučerová 28.8.2017 at 13:55 #

  Vlastním zahradu o výměře 380m2. Nyní tam stojí tzv. barabizna s č. popisným, s přípojkami vody, elektřiny. Jelikož by opravy vyšly na několik tisíc korun, chtěla bych toto zbourat a postavit novou stavbu, nový domeček, o výměře 32m2. Lze to provést, potřebuji stavební povolení a jiné náležitosti???
  Děkuji za radu Kučerová Dagmar

  Odpovědět

  • Vojtěch Valda 17.10.2018 at 7:40 #

   Z toho co píšete usuzuji že ano, potřebujete stavební povolení

   Odpovědět

  • aleš 10.9.2020 at 23:28 #

   st,ůřad musí vydat tzv.demoliční výměr a Vy pak dodat žádost o st.povolení se všemi náležitostmi Dnes má většina obcí
   ůzemní plán,kde se dozvíte jaká stavba je tam plánována a povolena,to si nejdříve oběhněte at víte co si natom místě můžete dovolit stavět Aleš

   Odpovědět

 13. Jiří 6.9.2017 at 17:57 #

  Prosím jak je to v území CHKO je možné zde mít karavan nebo buňku?

  Odpovědět

 14. Hana Vlčková 23.10.2017 at 19:05 #

  Dobrý den mám stavební pozemek na nemz stoji starý rodinný domek ve kterém bydlí rodiče, pozemek je dost velký a chtěla bych si tam postavit mobilheim na kolečkách, je nutne mit ohlasku na stavebním úřadu? Podle toho co jste psali když je na kolečkách bych mit zřejme nemusela? Děkuji Hana

  Odpovědět

  • Vojtěch Valda 17.10.2018 at 7:36 #

   Nemusíte.

   Odpovědět

  • antony 27.7.2019 at 7:35 #

   mobilhaim neni stavba a vztahuje se na nej silnicni zakon viz prispevek z 19.8.2018

   Odpovědět

   • aleš 10.9.2020 at 23:34 #

    pane mobilhejm je stavba pokud nemá spz a není pojištěn,stavbou se rozumí i maringotka a nezáleží že je na kolech když chcete radit mrkněte
    občas do st.zákona A.

    Odpovědět

    • Pavel M 12.12.2020 at 18:47 #

     V tom má ten pán pravdu. Například v záplavové oblasti nesmí být ani mobilheim. Maringotka by se prý mněla posouvat. A nesmí b_t napojena na vodu a elektřinu.

     Odpovědět

    • Pavel M 12.12.2020 at 18:49 #

     V tom má ten pán pravdu. Například v záplavové oblasti nesmí být ani mobilheim. Maringotka by se prý mněla posouvat.

     Odpovědět

 15. Lunikova 7.11.2017 at 18:41 #

  Dobrý den.bylo by možné na vás získat nějaký emailový kontakt.potrebovala bych nejspíš odbornou radu.prosla jsem veškeré komentáře které jsou zde uvedeny,ale ani jeden se netýká mého problémů.budu moc ráda za odpověď.dekuji Lunikova

  Odpovědět

 16. Martina D. 26.11.2017 at 15:36 #

  Dobrý den,
  mám zahradu s celkovou výměrou 1050 m2, na kterou se vztahuje ochranné památkové pásmo. Je možno na takové zahradě tedy mít stavbu k rekreaci nebo alespoň mobilní dům? Nebo je to naopak zcela ztracené a nemohu ji nijak využívat?
  Děkuji za Vaši odpověď.

  Odpovědět

 17. Vladislav Svoboda 30.12.2017 at 8:56 #

  Dotaz: jak velká parcela musí být minimálně velká k umístění mobilheimu ?

  Odpovědět

 18. miroslav hasek 11.1.2018 at 4:46 #

  Dobrý den,yaujal měprojekt zahradní chatky ANITA .
  Může u rozměru 5*5 m bez ohlášení a bez stavebního povolení mit chatka zděný základ ?

  Odpovědět

  • Jarkomír Král 17.10.2018 at 7:42 #

   Prosím informujte se na příslušném stavebním úřadě. Zděný základ by neměl být problém.

   Odpovědět

 19. Holík 26.1.2018 at 17:27 #

  Dobrý den. Vlastníme pozemek, který je evidován jako orná půda a chtěl bych na něm postavit mobilní dřevostavbu na vyzděných patkách o rozměru do 70m2. Můžete mi prosím Vás poradit co proto musím udělat nebo jestli je to vůbec možné? Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

 20. P 20.3.2018 at 10:22 #

  Uvažoval jsem že bych si koupil Vaši knihu. Vzhledem k tomu, že ale chybně vykládáte tak základní věc jako stavební zákon, tak se obávám, že to bude absolutní blábol

  Odpovědět

  • Petr 15.2.2019 at 14:18 #

   Knihy jsou fajn, doporučuji. Výklad SZ je ovšem zcela jiný. P. Valdu jsem o tom již informovali.

   Odpovědět

 21. Reyka 23.3.2018 at 11:28 #

  Zdravim, mám pozemek v CHKO, ostatni plocha. Může tam byt pouze stavba pro myslivost, zemědělství, lesnictvi do 30m2,ale stavby můžou být třeba i dvě.Nesmí to být chatka k trvalému bydlení ani rekreaci. Může taková stavba mít komín, koupelnu a záchod?

  Odpovědět

 22. Zuzana 31.3.2018 at 18:18 #

  Dobrý den,
  máme zahradu, která je v zástavbě na vesnici, kde je i mobilheim o 24m2.
  Poprosím o radu, když bysme chtěli mobilheim rozšířit o místnost cca 4x3m. Pevně se zemí spojený není, budou do něj zavedeny sítě.
  Jak je to prosím s povolením/ohláškou? Na obci s tím problém nemají. Od nového roku platí novela stavebního zákona.
  Děkuji za odpovědi.

  Odpovědět

 23. Petr 14.4.2018 at 15:23 #

  Jedna se pouze o stavebni pozemky, nebo lze podobnou chatku, nebo mobilheim postavit i na nestavebnim pozemku, napriklad na louce?
  Dekuji za informaci.

  Odpovědět

 24. Hondzik 11.6.2018 at 19:06 #

  Dobry den potreboval bych poradit vlastnime s pritelkyni pozemek 1000m2 v katastru vedeny jako ovocny sad. Chceme si poridit maringotku 2,5×8 m ( 20m2) jelikoz v ni chceme bydlet nastalo tak ji cheme zateplit dokola obestavenymy baliky ze sena (60×40 cm jeden balik ) baliky budou na patkach pridelane na konstrukci sasi maringotky takze ve vzduchu. Celkova plocha SE tudiz zvetsi asi na +- 30m2 ale maringotka bude porad na koleckach.budu potrebovat ohlasku nebo stavebni povoleni? Chceme tam jeste vedle 3 x1000l nadrze vedle na destovku a vedle maly baracek ze slamy cca 10m2 jako koupelnicku.do budoucna malou cisticku odvoz fekalem a vodou na zalevani zahrady s vyuzitim sedych vod.predem dekuji za info nerad bych neco budoval a ve finale zjistil ze to musim zbourat. Honza.lokalita neni v chranenem uzemi ani v ochranym pasmu vody nic je to jen ovocny sad

  Odpovědět

  • antony 27.7.2019 at 7:37 #

   vozidlo – maringotka neni stavba ale vozidlo a vztahuje se na nej silnicni zakon

   Odpovědět

 25. Petr 20.6.2018 at 16:12 #

  Dobry den,

  rad bych se zeptal, jak resite ustanoveni Stavebniho zakona c. 183/2006 Sb.§ 103 1e, kde se pise: „Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení;“? Jde mi o ty pobytove mistnosti, vytapeni a hygienicka zarizeni. To prece ve Vasich chatach je a dle tohoto zakona to tam byt nema. Existuje nejake jine ustanoveni, dle ktereho je to OK, nebo se na to proste jen nebere zretel? Predem dekuji za Vasi odpoved. Petr, Brno.

  Odpovědět

 26. Patrik 12.7.2018 at 21:07 #

  Pro všechny, co tápou. Od 1.1.2018 je to takto:
  (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují
  a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2=>to znamená tento text: § 79 odst. 2 – o) stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, která souvisí nebo podmiňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých látek nebo výbušnin, nejedná se o úložiště radioaktivních odpadů obsahující výlučně přírodní radionuklidy nebo jaderné zařízení, nebo stavbu pro podnikatelskou činnost, je v souladu s územně plánovací dokumentací, je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

  Odpovědět

  • Michael 12.1.2019 at 14:20 #

   Zdravím, nevím tedy zda nečtu nějaké staré informace. 25m² 5m výška, ale někde se dočítám bez podsklepení, někde zase sklep max 3m. Někde účely rekreace, jinde zas bez obývání. Teď v tom mám zmatek.

   Odpovědět

   • Petr Barančík 15.1.2019 at 14:40 #

    Ahoj.
    Nyní se zněním a výkladem tohoto zákona aktuálně bojuji. Rád bych věřil , že jinde pořídíte lépe než na stavebním úřadě v Ústí n.L.!

    Ve zkratce bych rád upozornil především na toto:
    -Stavby musí být nepodsklepené!
    -„Účel rekreace“ nikde uveden není! Ba naopak , je zde definováno :…neobsahují obytné ani pobytové místnosti !
    -neobsahují vytápění
    -uvádět účel využití jako „kancelář, ateliér a pod.“ není možné , jelikož u nás to automaticky berou jako stavba využívaná pro podnikání , tudíž chtějí doložit závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy!
    Tolik pro zatím z mé nepříjemné zkušenosti s vůlí postavit dřevostavbu dleparagrafu 103.
    Za případnou diskusi , zkušenosti či názory předem děkuji. Pěkný den , Petr B.

    Odpovědět

    • Hanka 28.6.2019 at 20:36 #

     Pokud jsem správně pochopila, bude-li místnost nižší, než 2,3 m, nemůžeme ji zvát „pobytovou“.

     Odpovědět

    • Miroslav Křivohlávek 19.2.2022 at 21:22 #

     Dobrý den pane Barančík

     prosím jak jste dopadl na Stavebním úřadě? Moc děkuji za info :-)

     Odpovědět

     • petr 24.2.2022 at 14:47 #

      Zdravím. Bylo nutné mj. požádat a svolení sousedy vedlejších parcel , a uvést to jako „sklad stavebního nářadí a nábytku“ , na což jsem dostal územní souhlas.. Ovšem jasně definováno že bez přípojek , el. , vytápění , a neurčeny k pobývání.. :-)

    • Miroslav Křivohlávek 19.5.2022 at 15:33 #

     Dobrý den pane Barančík,

     prosím bylo by možné mi na tento email: vmkvmk@seznam.cz poslat na Vás kontakt? Rád bych se Vás na něco zeptal.

     Moc děkuji

     Odpovědět

  • Petr 15.2.2019 at 14:23 #

   Jak si mám dle vás vysvětlit „s jedním nadzemním podlažím“ , když je povoleno 5m výšky? Samozřejmě jsem se snažil výšku co nejvíce využít,a pod pultovou střechou udělal ještě pochozí“podkroví“
   Terminologie SZ mi v tomto tak zřejmá není. Doufám že se nemusím obávat řešení, že to má víc jak jedno podlaží!?
   Děkuji za odpověď. Petr

   Odpovědět

  • Petr 13.11.2019 at 23:05 #

   Nevypadlo vám z toho ono „nesmí obsahovat žádné obytné ano obyvatelné prostory“!?

   Odpovědět

 27. Jan 10.8.2018 at 10:45 #

  Dobry den, chatka na uskladneni naradi a obcasne prespani, do 25 metru ctverecnich se vsim vsudy, bez elektricke pripojky a na patkach by prosla bez stavebniho povoleni ci ohlaseni a tudiz by se nemusela zapisovat do katastru? Děkuji mnohokrat.

  Odpovědět

  • Petr Barančík 25.9.2018 at 12:56 #

   I mě to zajímá. Na vlastním pozemku. Děkuji

   Odpovědět

  • Vojtěch Valda 2.10.2018 at 9:15 #

   Záleží na typu parcely. V zásadě by měla projít, jedná-li se o stavební pozemek se zkolaudovanou stavbou RD. Tj. něco jako doplňková zahradní stavba. Prosím informujte se na příslušném stavebním úřadě, kde Vám jistě na tyto otázky, vztažené na konkrétní parcelu rádi odpoví.

   S pozdravem
   Valda

   Odpovědět

 28. René 6.9.2018 at 19:30 #

  Dobrý den,zdědili jsme 6000 M2 pozemku,který je vedený jako urbanizovaná zeleñ a 2000 M2 stavebního pozemku.Bylo nám zděleno,že ani na jednom z uvedených pozemků si nemůžeme postavit chatičku k rekreaci.Co můžeme dělat.Prosím o radu.

  Odpovědět

  • Vojtěch Valda 2.10.2018 at 9:11 #

   Vyjádří-li se stavební úřad k Vašemu záměru jasně negativně, nedá se svítit. Zkuste přeformulovat termín „chatička k rekreaci“ a možná bude úřad přívětivější :-)

   Odpovědět

 29. Adela 18.9.2018 at 12:09 #

  Dobry den, mam pozemek o rozloze 686 m² v katastru nemovitostí vedeny jako orna půda a louku o vymere 738 m². Muzu na nektery z techto pozemku postavit mobilheim nebo malou chatu (obdoba chaty svepomoci)? Dekuji…

  Odpovědět

  • Vojtěch Valda 2.10.2018 at 9:12 #

   Informujte se prosím na příslušném stavebním úřadě.
   S pozdravem

   Vojtěch Valda

   Odpovědět

  • antony 27.7.2019 at 7:40 #

   mobilheim dle silnicniho zakona, chatu dle stavebniho zakona

   Odpovědět

 30. Matuš Josef 24.9.2018 at 11:47 #

  Mohu na vlastním stavebním pozemku uskladnit dřevostavbu bez základu a bez inženýrských sítí dočastně děkuji

  Odpovědět

 31. Petr Barančík 25.9.2018 at 12:54 #

  Super stránka. Děkuji za ní. Mnoho inspirace. Lze si objednat publikaci „mini domy“ pouze v tištěné podobě? Pokud ano , mám zájem , pošlete mi prosím odkaz.
  Děkuji , Pěkný den

  Petr Barančík
  tel. 777122800

  Odpovědět

  • Vojtěch Valda 2.10.2018 at 9:08 #

   Dobrý den,
   minidomy jsou zatím pouze jako E-book.
   Máte-li zájem o stavbu malého domu, vřele Vám doporučuji publikaci Jak postavit malý dům.

   S pozdravem
   Valda

   Odpovědět

 32. Martin Z. Praha 5.12.2018 at 16:09 #

  Krasny den vsem. Prosim o radu, zda je reale na pronajatem pozemku, ktery je v zahradkarske kolonii postavit male domky bez povoleni postavit rovnou dva a propojit je chodbickou. Vse mem vzhledne vymyslene. Vadi druh pozemku a stytaji se metry domku? Pripadne, je mozne mit dva, nebo tri mobilhaimy vedle sebe a rovnez vzhledne spojene? Moc dekuji!!!!

  Odpovědět

 33. Martin Tlustý 21.1.2019 at 13:26 #

  Mám principiální otázku:
  Musí být „mobil-heim“ na podvozku s SPZ, platnou STK a Povinným ručením, nebo za něj může být považován jakýkoli domek na kolech, která přidělám na doma svařený rám?
  Děkuji!!!

  Odpovědět

  • antony 27.7.2019 at 7:43 #

   nemusi mit spz ani platnou stk, ba ani povinne ruceni, jen z hlediska zakona musite zabezpecit pripadnemu uniku provoznich kapalin, (tolik zakon)
   obecne lze rici ze na svem pozemku muzete odstavit jakekoliv vozidlo

   Odpovědět

 34. Michal 1.2.2019 at 0:00 #

  Dobrý večer měl bych jeden dotaz, chtěl bych se zeptat kdybych chtěl stavět dům a byla by na něj potřeba stavební povolení a měl bych oběhané všechny potřebné dokumenty, šlo by si dům postavit svépomocí bez stavebního dozoru???
  Nebo stavební dozor by musel být.
  Děkuji předem za odpověď

  Odpovědět

 35. Petr 1.2.2019 at 0:10 #

  S tou menší stavbou bez SP či ohlášky opatrně!
  Ať se nenadchnete a následně nespalite jako já.. zdaleka to není tak jednoduché! Právě tím přicházím.. rád sdělím své zkušenosti. Tel. 777122800
  Pěkný den, Petr

  Odpovědět

 36. Dan 5.2.2019 at 20:14 #

  ..takže..pročetl jsem si danou věc a vůbec nejsem z toho chytrý.
  Zakon zní,,na pozemku rodinneho domu do 25m,,což vůbec nechápu,,proč by se měl k tomu někdo vyjadřovat už tak na stavebnim pozemku..Jednoduše nastane připad,,že si zvolím pozemek,,trvalý travní porost,,protože se mi prostě líbi prostředí,,je levný a chci tam pobývat..Normalně si tam dojedu s mobilním domem,,zakurtuju,,oplotim a budu tam..Nikdo mě nevyhodí,,je to můj pozemek,,zasadim si tam stromky udělam všude hezky,pokud bude možnost,,tak si tam dotáhnu elektriku a vykopu žumpu .Kdo mi co zakáže..Nikdo nic..Je to mé vlastnictví,bez čisla popisného s pojizdnou budkou na mojem pozemku..Aspoň tak se tvàři všichni co mobil domy nabizejí..V opačnem pripadě nepotřebuji mobil dum,,postavim normalni stavbu s prutahama..ale nic mezi tim není..bud a pouze stavebni pozemek nebo nic stavebniho a alternativa v podobe budky na kolečkach..Kdo zasvěcený odpovi?

  Odpovědět

  • antony 18.4.2019 at 6:20 #

   ano pokud mobilni dum deklaruje vyrobce jako pripojne vozidlo, tak se vztahuje silnicni zakon

   Odpovědět

 37. Tomáš Smola 12.2.2019 at 19:00 #

  Věděl by někdo, jak je to třeba když bych si chtěl postavit garáž na louce/zahradě s betonový podkladem ať už z plechu nebo cihel ?

  Odpovědět

  • Petr 12.2.2019 at 20:04 #

   Legálně 100% nelze.

   Odpovědět

 38. Bára 15.2.2019 at 13:22 #

  V textu píšete: citace: stavbu běžného rodinného domu lze jen ohlásit. POZOR lze lze ohlásit pokud, máte rozhodnutí o umístění ( nebo územní souhlas) a k domu stejně potřebujete stanoviska dotčených orgánů a jiné dokumenty.

  Odpovědět

 39. Alice 5.3.2019 at 11:03 #

  Mám dotaz – chci si k domu přistavět verandu (cca 8m2, samozřejmě bude „přilepená“ k domu). Musím stavbu umisťovat (územní souhlas) nebo na ni lze použít § 79 odst. 2 písm. o – rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují…stavba do 25m2 zastavěné plochy do 5 m výšky…na pozemku rodin. domu,…souvisí nebo podmiňuje bydlení… Máte s tím někdo zkušenosti? Díky

  Odpovědět

 40. antony 18.4.2019 at 6:18 #

  dd, mobilhajmy neexistuji, a ceska legislativa tento pojem nezna, a protoze to ma od vyrobce kola a vyrobce to deklaruje jako pripojne vozidlo s technickym prukazem, tak se na ,,mobilhajm,, vstahuje silnicni zakon, – pripojne vozidlo, tak prosim nematte lidi
  stejne tak jako auto si na svem muzete postavit kde a jak chcete tak i prives si muzete postavit kde chcete, a ani nemusi mit technickou, jen musite zamezit uniku provoznich kapalin,
  tolik vykad zakona

  Odpovědět

 41. Hana 11.6.2019 at 23:04 #

  Potřebovala bych také na zahradě u RD postavit svépomocí zahradní domek – dřevostavbu o výměře kolem 50 m2 bez pevných základů. Náklady na projekt a záležitosti kolem vyřízení povolení mi spočítali na cca 70000 kč za obyčejný zahradní domek a je to polovina ceny domku co plánuji a přijde mi to hodně . Pročetla jsem články zde uvedené a přemýšlím jak to udělat abych nemusela tuto částku za projektanta a věci kolem platit v takové velké výši a jak co nejsnadněji a nejrychleji vše udělat, cena mi přijde dost vysoká. Napadla mne ještě jedna věc – postavit těsně vedle sebe dva zahradní domky které by byly do těch 25 m2 ale které by mi ve výsledku daly potřebnou výměru a které není potřeba pak řešit přes povolení, myslíte že je to reálné udělat tímto způsobem? Případně jak to udělat aby povolení přes úřady bylo co nejjednodušší a s co nejmenšími náklady. Lze to vůbec?

  Odpovědět

 42. Petr 12.6.2019 at 4:41 #

  Pozor na to!
  I do těch 25m to nemůže být bez sú!
  Informace zde uvedené jsou asi staré,
  neaktualizované!
  Musíte tu stavbu označit třeba jako sklad zahradního nábytku,atd..
  V zákoně je totiž uvedeno, že kromě jiného nesmí obsahovat žádné obytné ani pobytové místnosti!

  Odpovědět

  • Hana 12.6.2019 at 11:40 #

   To jednoduché ohlášení na SU není pro mne problém, bude to označené jako „hospodářská budova“, potřebuji to na uložení dekorací apod. protože v současné době se s těmi těžkými dekoracemi vláčím v RD do patra po schodek a už to nezvládám každý týden to několikrát absolvovat vytahat vše nahoru a pak zase po schodech dolů. Navíc pokud bych musela řešit projekt a vše kolem tak se to neskutečně protáhne, vyřídit vše kolem RD nám trvalo rok, pořád se čeka.lo na nějaká vyjadření a chci se tomu vyhnout.

   Odpovědět

  • Hanka 28.6.2019 at 20:45 #

   Pokud jsem správně pochopila z článku, bude-li místnost nižší, než 2,3 m, nemůžeme ji zvát „pobytovou“.

   Odpovědět

 43. Jan Votruba 30.7.2019 at 15:49 #

  Je nějaký rozdíl v tom, když se například louka pro pastvu nachází v přírodní rezervaci? Seních, chatka ze dřeva na kůlech? Díky

  Odpovědět

 44. Jedna 13.11.2019 at 14:19 #

  Jak si stavební úřady interpretují to „do 5 m výšky?“
  5 m od podlahy, nebo celou výšku konstrukce od základové spáry? A to podsklepení do 3 m hloubky?
  Pokud by se to všechno počítalo od podlahy 1.NP, tak by celá stavba – z části pod terénem (1PP) mohla být 8 m vysoká. Což by pro mne bylo příznivé – zvažuji stavbu víkendového domku na zahradě rodičů – měli bychom větší soukromí a oni větší klid :-) . Do 25 m2 s 1 NP, sklepem a nějakým tím prostorem v krovu nad 1.NP jsem schopen dostat bydlení pro 4člennou rodinu.

  Odpovědět

 45. Jakub Dvořák 18.2.2020 at 22:43 #

  Dobrý den
  Mám pozemek na kraji města v katastru vedený jako zahrada o výměře 375m.
  Co na tomto pozemku můžu bez SP nebo OP postavit?

  Díky

  Odpovědět

  • Jenda 19.2.2020 at 6:33 #

   Víte, ono je to trochu složitější, záleží také, jestli už tam něco stojí, co konkrétně byste si představoval tam postavit, nějak parcelu definuje katastr ale taky je důležité, do jaké funkční plochy spadá v územním plánu, jaká ochranná pásma do ní zasahují. Pokud by se jednalo o zahradní domek na nářadí, nemusel by to být problém, ale setkal jsem se i s přístupem úřadu, kdy na jedné samostatné zahradě (navíc v zátopovém území), nám nemůžou dovolit postavit nic, ani kadibudku.
   Doporučil bych pročíst pozorně paragrafy 79 a 103 aktuálního znění stavebního zákona – tam si člověk udělá základní přehled. Poté mrkněte do územního plánu vaší obce a případně se informujte na příslušném stavebním úřadě – za zeptání nic nedáte a zpravidla vám rádi poradí – nemusí pak řešit tolik staveb načerno. U zahrad se taky řeší vynětí ze ZPF.

   Odpovědět

 46. Martin 4.3.2020 at 18:11 #

  Dobrý den,
  na velkém pozemku u rodinného domu vedeným jako zahrada mám postavenou dřevěnou boudu do 25 m2 do 5 m výšky. Vše se souhlasem majitele a na základě nájemní smlouvy mám pronajatou část tohoto pozemku. Na pozemku takto stojí ještě několik podobných staveb (také na základě nájemních smluv). Jedná se o stavby které nepotřebují ohlášení ani povolení?

  Odpovědět

 47. Martin 25.3.2020 at 0:53 #

  Dobrý den. Mám oplocenou zahradu s vraty, vrátky, vrtem, zavedenou elektřinou a vodovodem v zastavitelné části obce. Z jedné strany je hranicí pozemku sousedův dům. mohu tedy na tomto pozemku postavit mobilní domek do 25m2 bez jakéhokoliv povolení? Děkuji

  Odpovědět

 48. Štěpán 26.4.2020 at 20:09 #

  Je možné na pozemek typu „trvalý travnatý porost“ přivézt starý návěs od Avie (podobný lodnímu kontejneru), pobít ho dřevem a využít jako letní přístřešek? Muselo by se toto nějak nahlašovat nebo povolovat?

  Děkuji.

  Odpovědět

  • Jenda 28.4.2020 at 10:01 #

   Neznám kontext, resp. co k tomu pozemku píše územní plán, jestli je to v intravilánu nebo extravilánu, … ale v zásadě když tomu zůstanou kola, tak i kdyby to bylo nelegální, tak to nikdo moc řešit nebude. Asi bych byl v tomto případě bez obav.

   Odpovědět

 49. Monika 5.6.2020 at 19:21 #

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, chtěla bych si splnit svůj dětský sen a postavit si dům na stromě.

  Pozemek bych měla vyhlídnutý půl les/půl louka zapsaný jako trvalý travnatý porost.

  Můžete mi prosím říct co můžu a nesmím?

  Děkuji
  S pozdravem

  Odpovědět

  • Miroslav Křivohlávek 19.2.2022 at 21:33 #

   Dobrý den Moniko,

   prosím máte nějaké info, nebo jste to vzdala? Nebo už máte domek v korunách stromů postavený?

   Děkuji :-)

   Odpovědět

 50. Monika 5.6.2020 at 19:21 #

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, chtěla bych si splnit svůj dětský sen a postavit si dům na stromě.

  Pozemek bych měla vyhlídnutý půl les/půl louka zapsaný jako trvalý travnatý porost.

  Můžete mi prosím říct co můžu a nesmím?

  Děkuji
  S pozdravem

  Odpovědět

 51. Pavel 16.9.2020 at 18:02 #

  Prosím o radu.Prolezl jsem stavební zákon,katastrální,nový občan.zákon a nenašel.Potřeboval bych znát postup,pokud žádám stav.úř.o povolení pro dočasné umístění altánku na zahradě,která leží v nezastavitelné území..O změnu územního plánu jsem požádal-je schválena,ale musel bych čekat dva a půl roku do provedení změny.Po změně už to bude ZS.a tam už mohu děla hodně věcí.Děkuji za fundovanou odpověd.Jako odměnu nabízím láhev dobré domácí moravské slivovice.Dík. Pavel

  Odpovědět

  • Maxmilián 17.9.2020 at 9:48 #

   Nechci tady podbízet k nějaké nelegální činnosti. Ale všechno je to o lidech. O sousedech, o místních úřednících… Na jednom úřadě vám řeknou, že když vás nikdo neudá, tak oni to řešit nebudou. Jinde vám nedovolí postavit ani kadibudku, a ještě to budou chodit kontrolovat dronem, jestli ji tam náhodou nemáte načerno. Osobně bych ten altán postavil už teď, měl pro něj připravenou nezbytnou dokumentaci pro následné dodatečné „odčernění“ stavby v požadovaném rozsahu, stavbu bych navrhoval jednoduše demontovatelnou. Pokud by přišlo udání, tak stavbu bez nějakých procesů demontovat, základy přihrnout hlínou a počkat do změny ÚP. Pokud by udání nepřišlo, pokračovat po změně ÚP standardním postupem… Ale je to jen můj osobní postoj.

   Odpovědět

 52. Martin 16.10.2020 at 6:20 #

  Dobrý den,
  plánuji na svojí zahradě, která je vedená, jako trvalý travní porost postavit chatu do 25m2 bez připojení na veškeré sítě a s výškou stropů do 2,3m.
  Bude třeba řešit nějaká povolení?

  Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

  • Petr 16.10.2020 at 10:13 #

   Dobrý den. Dotazujte se na svém příslušném SÚ , zde Vám stěží někdo fundovaně odpoví.
   Navíc každý SÚ v různém kraji přistupuje k podobné problematice různě.
   (vlastní zkušenost)

   Odpovědět

 53. Jan 8.11.2020 at 10:40 #

  Je třeba stavební povolení na domek v korunách stromů?

  Odpovědět

  • Miroslav Křivohlávek 19.2.2022 at 21:32 #

   Dobrý den,

   už máte postaveno? Nebo jste to vzdal? :-)

   Děkuji

   Odpovědět

Napsat komentář