Jak na střechu dřevostavby

prebal-jak-postavit-maly-dum

Průvodce stavbou malého domu

V tomto příspěvku bychom vám rádi přiblížili základní prvky skladby moderní dřevostavby. Nejedná se o nikterak složitou problematiku, postupným vývojem vyplynuly vrstvy, které prověřil čas a zkušenosti uživatelů.

U malých staveb pro bydlení je základním nosným prvkem střechy krokev. V případě sedlové střechy jsou dvě krokve spojené v hřebeni střechy a tvoří pevnou vazbu. Systém těchto vazeb poté tvoří základní hmotu střešní krajiny. Jednotlivé pevné vazby jsou propojené dalšími konstrukcemi tak, aby bylo přenášeno horizontální zatížení (např. zatížení větrem) do pevných štítových stěn. Mezi prvky, které přenášejí toto horizontální zatížení mohou patřit střešní závěsné latě, palubkový podhled, či systém zavětrování – např. ocelovými pásky.

komponenty-prvky-strechy

Jednotlivé prvky střechy a jejich funkce

 1. Vrcholový vazník – ztužuje nosnou konstrukci střechy
 2. Jednotlivé krokve – jsou základním nosným konstrukčním prvkem
 3. Malé kleštiny – ztužují protilehlé krokve
 4. Laťky – připevňují parozábranu
 5. Podhled – v tomto případě palubkový
 6. Parozábrana – zamezuje průniku vlhkosti dovnitř konstrukce
 7. Pojistná hydroizolace – zamezuje průniku vlhkosti z exteriéru
 8. Kontralatě – kotví pojistnou hydroizolaci ke krokvím
 9. Závěsné latě – slouží k uchycení střešní krytiny
 10. Hřebenové tašky
 11. Vrcholová lať – slouží k uchycení hřebenáčů
 12. Střešní krytina

Jednotlivé krokve leží na vrcholech obvodových stěn a jsou k nim pevně přikotveny. Jako kotvící prvky mohou posloužit tesařská kování, hřeby, tesařské skoby atd. Krokve jsou tedy kotveny k horizontálnímu vazníku – pozednici. Ta má zpravidla větší průřez než jednotlivé krokve, může být také sdružena z několika profilů. Sdružený profil vzniká jednoduše sbitím dvou a více dřevěných profilů. Pro sbití se nejčastěji používají stavební hřeby, mezi jednotlivé profily se mohou vložit ozubené tesařské spojky (typ bulldog), které zabrání smyku.

konstrukce-strechy-chaty

Ukázka jednoduché konstrukce pultové střechy

Připravené krokve

Připravené krokve na konstrukci jednoduché sedlové střechy

jak postavit nízkonákladový dům

Kniha Jak postavit malý dům obsahuje mnoho praktických rad a tipů!

Zatím bez komentářů. Buďte první!

Napsat komentář