Plující vejce- dům na vodě

„Exburské vejce“ je moderně pojatý, energeticky soběstačný prostor pro umělce Stephana Turnera. Zároveň slouží jako multifunkční prostor pro výzkum života v oblasti, kde se míchá slaná voda se sladkou z potoka (brakická voda).

Plující dům je přírodní observatoří

Plující dům je přírodní observatoří

Jako všechny domy na vodě i tento je přivázán ke břehu a pohybuje se v závislosti na přílivu a odlivu. Stephen Turner v něm žil celý jeden rok a v průběhu tohoto pobytu zkoumal okolní životní prostředí, faunu a floru. Záleží mu na tom, aby lidé začali opět více žít v souladu s přírodou a udržitelnými zdroji energie a věří, že klíč k úspěchu leží právě v pochopení přírodních cyklů a jejich rytmů.

Interiér plujícího domku

Interiér plujícího domku

Celosvětové změny klimatu mají vliv na podobu břehů světových oceánů a moří. To má obrovský dopad především na divoké formy života, na floru a v neposlední řadě i na samotného člověka. Mým cílem je přispět k diskuzi na téma etického způsobu života člověka v souladu s ostatními formami života. Se změnou jsem začal nejdříve u sebe samotného. Stephen

Prvotní skicy Stephanova projektu Cílem tohoto ročního pobytu bylo zjistit, co vše člověk k životu doopravdy potřebuje a jaké jsou energetické nároky na provoz jednočlenné domácnosti. Důležité bylo v praxi ověřit energetickou zátěž domu v závislosti na ročních klimatických cyklech. Nejedná se v žádném případě o nějaký romantický projekt, který se obrací zády k výdobytkům civilizace. Naopak se snaží technologie chytře využít v hledání odpovědí na otázky ohledně udržitelných a ekologických forem bydlení.

Stavba plujícího vejce

Stavba plujícího vejce

V rámci tohoto projektu je organizována osvěta na školách všech věkových kategorií. Školy se aktivně zapojily do stavby plujícího domu, při které se konalo mnoho přednášek a workshopů s vědeckou, ekologickou, uměleckou a technickou tématikou. V průběhu roku 2014 se bude konat ještě mnoho takových setkání, které budou určeny pro lidi všech věkových kategorií, kteří mají o tato témata zájem.

Více o tomto projektu najdete ZDE.

Zatím bez komentářů. Buďte první!

Napsat komentář